Dampmaskinen I

Det er mange store oppfinnelser, som har gjort livet og hverdagen enklere for svært mange mennesker. Dampmaskinen kan med sikkerhet sies å være en slik oppfinnelse, fra de første maskinene kom – til den ble mer utviklet en del år senere.

Dampmaskinen I

Når jeg hører ordet dampmaskin, så går tankene mine til lokomotiver på jernbanen. Men det er jo langt mer enn dette, hvor dampmaskinen kom til nytte. La oss se litt på denne spennende historien, som faktisk er annerledes enn det jeg først trodde. Vi skal jobbe oss gjennom historien, så håper dere blir med på en spennende reise.

Litt om det tekniske ved en dampmaskin

Kort fortalt kan man si at en dampmaskin, er en maskin som gjør om varmeenergi til mekanisk arbeid. Det er damp under trykk i en dampkjele, som gir energi slik at stemplene settes i bevegelse.

Veivstenger

Stempeldampmaskiner er avhengig av veivstenger, som overfører kraften fra stemplene – til en veivaksling som gir en roterende bevegelse. Dette er typisk den type dampmaskiner som vi kjenner fra skip, tog og generatorer.

Kondensator

Det som er mest vanlig er at dampmaskinene, er konstruert slik at vann i væske- og gassform – sirkulerer i en lukket krets. Det er naturlig nok slik, at det er vannet som blir varmet opp – som da blir til damp i en kjele hvor det da oppstår trykk. Nettopp dette skrev jeg litt om tidligere, men jeg tenkte at vi skulle se litt mer på hva som skjer videre i prosessen.

På vei gjennom dampmaskinen, så mister naturlig nok dampen energi. Det betyr mer konkret at den mister mer og mer varme, dette betyr det samme som at den også mister mye av sitt trykk. For å utnytte vannet mest mulig, så slippes det ikke ut etter en runde i dampmaskinen. Det blir ført inn i en kondensator, her blir vannet tilbakeført til kjelen – og er klar for en runde til i maskineriet. Ganske genialt spør du meg, men nå skal vi se litt på hvem som står bak denne geniale oppfinnelsen.

Oldtiden

Bruk av damp var faktisk i bruk helt tilbake til oldtiden, men maskinene var ikke konstruert på samme måte – som maskinene som kom på midten av 1500-tallet og utover.

Spanjol med den første patenterte dampmaskinen

Spanjol med den første patenterte dampmaskinen

Oppfinneren Jerònimo de Ayanz y Beaumont, fikk i 1606 patent på sin dampmaskin. Dette var faktisk den første, patenterte dampmaskinen i verden.

Det kom mange oppfinnere etter Beaumont, som hadde sine løsninger og konstruksjoner – hvor altså oppvarmet vann var energikilden. Detaljer rundt de forskjellige maskinene, er noe vi kan ta for oss senere.

James Watt

Det var denne mannen som virkelig fikk fart på dampmaskinen, i ordets rette forstand. Maskinen som han patenterte i 1781, gav cirka 10 hestekrefter og ble brukt i diverse arbeidsmaskiner i industrien. Dette var starten på Den industrielle revolusjon, siden dampmaskinen åpnet mange nye dører for industrien. Det at man ikke lenger måtte ha tilgang til vannkraft, var det som var mest revolusjonerende.

Denne serien vil fortsette senere, det er bare å holde dampen oppe!