Internett forandret verden

Når internett ble oppfunnet for drøyt 35 år siden, var det nok ingen som trodde at det skulle få den posisjonen og bruken vi ser internett har i dagens samfunn. Vi har tidligere skrevet en hel del, om en rekke oppfinnelser fra tidligere tider. Når jeg nå skal skrive om hva oppfinnelsen av internett har betydd for oss, blir det med en helt annen vinkling og et annet grunnlag – fordi dette er en oppfinnelse vi selv har vært en del av i større eller mindre grad. Det er klart det finnes en rekke stor og viktige oppfinnelser fra gamledager, men med internett kan vi trygt si at det er en oppfinnelse som har endret mye for oss alle.

Ingen trodde internett ville bli så stort

Det var ingen som trodde at dagens moderne internett, ville blir den store plattformen globalt som vi ser i dag. Dette sier til og med en av de som var med på å lansere internett i 1983, og i starten var internett alt annet enn slik vi kjenner det i dag.

Jeg tenker å bruke litt spalteplass til å se litt på min egen hverdag, slik den er med mulighetene jeg har som nettbruker. Det kan være fort gjort å ikke tenke seg tilbake, til hvordan hverdagen faktisk var før internett – og ikke minst utviklingen vi har sett i løpet av årene etter 1983. Jeg har, som så mange andre, en smarttelefon som jeg er en ivrig bruker av, jeg var på ingen måte av de første som skaffet meg hverken PC eller smarttelefon – men har brukt begge deler i en god del år nå.

Ingen trodde internett ville bli så stort
Ingen trodde internett ville bli så stort

Jeg tror nok mange med meg ble kjent med data og internett, gjennom at arbeidsplassen tok i bruk slikt utstyr. Jeg kan godt huske at det ble montert opp datautstyr ute i produksjonslokalene – og så klart det samme for ledelse og administrasjon. Mange arbeidsgivere så raskt fordelen av at de ansatte behersket bruk av data, og ordninger med «hjemme-PC» så dagens lys på 1990-tallet.

Hvordan internett brukes av hver enkelt, er det så klart store variasjoner på. Vi vet jo at selv anno 2019 er ikke alle brukere av internett, men stadig flere ser at hverdagen blir langt mer enkel og effektiv – ved å ta del i denne utviklingen.

Økt livskvalitet og verdiskapning

Det er ikke lett å konkretisere i detalj, hva internett har gitt oss av muligheter og ikke minst verdiskapning i kroner og øre. Men at internett har endret en hel verden, hersker det ikke noen tvil om. Hvis vi lar den kommersielle bruken ligge i denne omgang, så kan vi se på dette med bruk av sosiale medier for privatpersoner – for å kunne avgrense det noe.

Jeg har selv blitt en ganske ivrig bruker av Facebook, men også her var jeg ganske sent ute i forhold til både venner og familie. Men når jeg først ble kjent med hvilke muligheter jeg faktisk fikk da jeg opprettet profilen min, ja da ble jeg som så mange andre en ivrig bruker.

Tallene viser at det var knapt 3 millioner brukere av internett i 1990, mens man i perioden fra 2000 til 2010 så en økning som viser at cirka 2 milliarder mennesker tok i bruk internett verden over.