Kvinner står bak mange oppfinnelser

Man kan få inntrykk av at det er menn som står bak alle oppfinnelser, men sannheten er en ganske annen. Det er faktisk slik at kvinner står bak mange store og viktige oppfinnelser, men som av flere årsaker ikke har vært så godt kommunisert ut til omverdenen. Jeg kan ikke påberope meg å være noen historieekspert, men for meg var i alle fall veldig mye av det vi nå skal bli kjent med – totalt ukjent. Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over hvor mye jeg fant av oppfinnelser, som altså en eller flere kvinner står for.

Kvinner står bak mange oppfinnelser

Kvinner kunne ikke ta ut patent

Det var først mot slutten av 1800-tallet, at kvinner kunne ta ut patent i sitt eget navn. En del kvinnehistorikere mener derfor det er grunn til å tro, at en del eldre oppfinnelser i realiteten er funnet opp av en kvinne. I ettertid har også det blitt grundig dokumentert, at historiebøkene er feilaktige.

Ikke adgang til høyskoler og universiteter

Dette er faktisk en av de viktigste årsakene til at menn florerer på listene, over innovatører og oppfinnere fra gammelt av. Men om man saumfarer historiebøkene, så finner man ut at kvinnene var mer involvert enn det som er allment kjent. Dette synes en professor i historie ved UiO er gledelig, og det sier ikke så rent lite om hvor dyktige og standhaftige kvinnene egentlig var. Ifølge den samme professoren er det generelt slik, at dagens lærebøker er lite personfokusert. Så dette må også ta noe av skylden, for at ikke alt kommer frem av denne type opplysninger. Men det ligger noe mer her, skal vi tro professoren som forresten er en dame. Om mennene hadde vært mer generøse på den tiden (frem til slutten av 1800-tallet spesielt) Hadde nok historien vært mer riktig i både gamle og nyere lærebøker.

Dagligdagse oppfinnere

Dette ordet synes jeg både var morsomt, og ikke minst veldig riktig og rettferdig. Det er jo en sannhet at rollene til kvinner og menn, var ganske så mye mer ulike før i tiden. Det er en forsker i innovasjon og økonomisk organisering, som til daglig jobber ved Handelshøyskolen BI – som setter søkelyset på denne forskjellen i de dagligdagse arbeidsoppgavene. Det å si at kvinner var dagligdagse oppfinnere, tror jeg nok er helt riktig. Her ligger nok også mye av årsaken til, at man ikke finner spesielt mange kvinner i historiebøkene.

Dagligdagse oppfinnere

Mange nyttige oppfinnelser i dagliglivet

Det at kvinner historisk sett har hatt andre arbeidsoppgaver enn menn, har vi allerede vært inne på. Men det er faktisk de som tror at kvinner ikke jobbet før på 1970-tallet, noe som så klart ikke er riktig. Kvinnene har alltid jobbet, og mange av dem også langt hardere enn det mannfolkene gjorde. Man kan jo selv tenke seg hvordan det var, når man ofte var alene om jobben med barna og i hjemmet.

Mennene ble kreditert for det

Det er lite man kan gjøre med dette i dag, men forskning viser at det faktisk ofte var slik at mannen fikk den æren – som kanskje ektefellen skulle hatt. Vi snakker om alt fra mindre og kanskje ikke så viktige oppfinnelser, til ganske så store og sentrale oppfinnelser som vi den dag i dag drar nytte av. Neste artikkel kommer til å ta for seg noen av oppfinnelsene, som en eller flere kvinner står bak.