Morgendagens Teknologi

Morgendagens teknologi er vel et uttrykk som har eksistert så lenge det har vært teknologi. Og det er vel ganske lenge, selv om det har vært en rivende utvikling på veldig mye opp gjennom årene.

Morgendagens Teknologi

Hadde du for 30 år siden snakket om dagens teknologi så hadde folkene som lyttet ledd av deg. Og hadde du fortalt om dagens teknologi for enda flere år tilbake siden så hadde bu vel blitt sperret inne eller brent på bål eller noe for hekseri eller noe slikt. Noe utvikling har både du og jeg vært med på – mye kommer jo an på din og min livssituasjon. Noe er sikkert felles, mens andre ting er mer unikt etter for eksempel hvilket yrke du har eller har hatt.

Litt historie

Dersom man skal dra historikken til teknologi langt tilbake så kan man vel kanskje dra den ut helt tilbake til Steinalderen. På den tiden var det snakk om meget enkel teknologi – så enkel at vi ikke forstår det i dag omtrent. Men det var snakk om å lage redskaper for å overleve, for å lage mat og for å drive jakt på den maten man trengte. Og ser man bredt på det så kan man jo ta med klær også. Det er jo bilder i dag hvor klær ikke var veldig avansert på den tiden. Men de laget seg anretninger for å tenne bål så de kunne koke, de laget redskaper så de kunne røre i maten de kokte og de lagde seg våpen så de kunne jakte på de dyrene som de kunne spise. Så dersom man skal sammenlikne helt tilbake til denne tiden så har jo utviklingen vært på noen prosent. Kanskje er snakk om milliarder av prosenter! Men menneskene som levde den gangen klarte seg de også og de innrettet seg ut fra det de hadde. Manglet de noe så forsøkte de å utvikle noe slik at de kunne løse det problemet som hadde dukket opp. I tid snakker vi om et par millioner av år før vår tidsregning starter. Selv om Steinalderen er delt inni tre forskjellige faser med store sprang i tid. Så fikk vel de i den siste fasen muligens en «gratis» innen teknologi som var benyttet og brukt i tidsalderen før dem – hva vet jeg?

Litt historie

Generelt

Altså litt mer generelt vil teknologi historie si utvikling av verktøy og kanskje også teknikker på hvordan ting kan løses for å få gjort noe. Men hva som er verktøy blir jo bare bredere og bredere jo lenger fremover i historien man kommer. De verktøyene og teknikkene man benyttet for 2000 år siden er jo ikke eksisterende i dag, men de kan være grunnlaget for det vi har i dag. Så er det jo da kanskje litt interessant å se på hvordan denne utviklingen har vært og hva den startet med. Altså hva har vi i dag og hva var forløperne til de verktøyene vi har i dag?

Det skal vi altså gjøre et forsøk å belyse så godt vi kan og klarer vi en del Research på denne siden fremover. Høres det interessant ut så følge med videre i tiden fremover