Oppfinnelsen av flyet – Glideflyet

Jeg har tidligere skrevet en del, om både store og små oppfinnelser. Oppfinnelsen vi nå skal kaste oss over, skulle etter hvert vise seg å bli svært så viktig – både som transportmiddel men også til bruk ved krigshandlinger.

Oppfinnelsen av flyet – Glideflyet

Flyet har utviklet seg enormt på drøyt 100 år, som i et historisk perspektiv er svært kort tid. Jeg synes at alle oppfinnelser på sett og vis er viktige, de bidrar alle sammen til utvikling og fremdrift – i større eller mindre grad. Det at jeg tar for meg alt fra binders, skibindinger til fly, viser vel hvordan jeg tenker rundt dette emne. Det at noen er enkle og krever minimalt med utstyr til produksjon, sier jo egentlig ikke noe om hvor geniale de er. Men et fly er noe helt annet så klart, men husk at flyet består av mange deler – som i sin tur også har blitt oppfunnet separat fra selve flyvemaskinen. Vi skal nå se på hvordan det hele startet, og det er ikke så veldig lenge siden heller.

Flyets historie

Om vi ser bort fra motoriserte flyvninger, så skjedde den første flytur i verden – da Otto Lilienthal hadde eksperiment med sitt glidefly Derqitzer Gliderin allerede i 1891.Han ble kjent som en tysk flypioner og oppfinner, og ble anerkjent for å bygge glideflyet som jeg nettopp nevnte. Men historien forteller oss også noe annet, nemlig det at det første glideflyet ble bygget mange år før Lilienthal kom på banen. Dette var det Sir George Cayley som stod for, men dette kom aldri frem i lyset slik som Lilienthal sine prestasjoner da altså gjorde.

2000 flyvninger med glideflyet

2000 flyvninger med glideflyet

Det som Lilienthal utførte med sitt glidefly, har hatt stor innvirkning på det å utvikle flyene i årene etter at han døde. Det er et ganske imponerende antall flyvninger han gjennomførte totalt, da han i løpet av en femårsperiode hadde cirka 2000 flyvninger.

Døde i flystyrt

Hans død ble forårsaket av hans store lidenskap, da han styrtet og brakk ryggen i 1896. Det var slett ikke første gangen at han gikk i bakken, men denne gangen hadde han større høyde – og det hele endte altså med hans død.

Selve ulykken som skjedde den 9.august i 1896, var et resultat av kraftig vind. Dette resulterte i at han falt fra nesten 20 meters høyde, da vingen på flyet knakk. Neste dag døde Lilienthal, men hans eksperimenter og erfaringer var slett ikke bortkastet. Det skulle vise seg at hans forskning innen aerodynamikk, var selve grunnlaget for at brødrene Wrights noen år senere kunne foreta verdens første motoriserte flytur.

Tegel lufthavn

Det at Lilienthal har betydd mye for flyhistorien, viser Tegel lufthavn som faktisk er oppkalt etter denne kjente flypioneren. Vi skal senere jobbe oss gjennom historien, og starter da med brødrene Wright rett over århundreskifte fra 1800- til 1900-tallet.

Det er i alle fall ikke noen tvil om at utviklingen av flyvemaskinene, gikk i en enorm hastighet. Første Verdenskrig bidro også til en rask utvikling, da behovet for bedre fly dukket opp.