Telefonen frem mot dagens telefon

I tillegg til den historiske utviklingen av telefonen og dens muligheter, må det vel være nyheten som kom i 2002 som er av det virkelig store slaget. Selv om denne nyheten gikk forholdsvis stille og rolig forbi de aller fleste. Jeg har ikke fått det med meg før jeg leser om telefonens historie nå.

Telefonens oppfinner har jo i alle år blitt sagt at er Alexander Graham Bell, men så viser det seg at han har stjålet patentet og fått det godkjent den gangen på 1800 tallet. Dette kom den Amerikanske kongressen frem til nå helt på starten av 2000 tallet. Var du klar over dette?

Hjemmetelefoner

Det tok noen år fra de første telefonene kom til de ble utviklet videre og satt litt i system. Første samtale skal ha blitt mellom han som innførte de første telefonene til Norge, Joakim Anderssen og han sønn Jens. Dette skjedde noen år før telefonen kom til Norge offisielt – det skjedde i 1880 når IBTC (International Bell Telephone Company) åpnet norske anlegget med sentraler i store byer som Oslo og Drammen. Den gangen var det konsesjoner som måtte innhentes fra kommunene for å åpne en slik telefonsentral. Når vi så kom over i nytt århundre kom det mer statlige krefter på banen og etter hvert begynte de å bygge ut et riksnett. Den første automatiske sentralen kom i 1920 – frem til da hadde alt skjedd manuelt fra de ulike sentralene.

Så begynte en ganske lang periode uten at det skjedde veldig mye annet enn utbygging av nettverkene i Norge. Men så noen år etter krigen begynte de å ta i bruk radiolinjer til telefoni. Da og frem til i 1974 fantes det en del private selskaper på markedet. Men fra det året hadde staten monopol. Men så i 1988 igjen ble det monopolet for å selge telefon apparater opphevet. Jeg selv husker flere varianter av hustelefoner. Dette bildet er vel den vi hadde hjemme i flere år:

Hjemmetelefoner

Men jeg kan også huske noen eldre versjoner som i nærheten av denne. Kanskje ikke fullt så gammel men den likner ganske mye:

Så tror jeg at den neste telefonen vi fikk hjemme var en litt mer avansert sak med knapper istedenfor tallskive. Tror det var en som liknet litt på denne:

Denne telefonen hadde vi flere varianter av opp gjennom noen år. Og i tillegg så mener jeg å huske litt tilleggs utstyr også som kom og ble monter etter hvert – jeg tenker da på nummer viser og slike ting. Mennesket er jo skapt nysgjerrig og ubesvarte samtaler er jo da i det ukjente så nummer viser og det å se at noen hadde ringt mens du var utilgjengelig var jo stort.

Så kom denne utgaven i huset:

Dette var den siste utgaven mine foreldre hadde hjemme før de for noen år siden stoppet opp med hus telefon og hadde bare mobile telefoner. Men det har vært en eller flere varianter av trådløse telefoner inne imellom her også. Men jeg finner ingen gode bilder som viser den jeg husker. Men her er vi allerede langt ut på 2000 tallet og mobiltelefonen har for lengst gjort sitt inntog. Litt om den får jeg ta i neste artikkel.