Trafikkaos – Kan Problemene Løses

Trafikkaos – Kan Problemene Løses

Det er ganske rart hvordan realitetene dukker opp når man blir voksen. Jeg husker godt faren til en veldig god kamerat av meg som alltid brukte å si til oss da vi begynte å interessere oss for biler og slikt – at det viktigste tiltaket i fremtiden blir å få all trafikk under jorda. Han messet ganske ofte om dette, og vi bare jattet med. Dersom gründeren og visjonæren Elon Musk får det som han vil, så er det nettopp dette han vil skape. Med sitt prosjekt, The Boring Company, skal han nemlig forsøke å lage et intrikat system av tunnelbaner under store deler av San Fransisco. Musk bruker litt av tiden sin på The Boring Company, men mest på suksesser som Tesla og SpaceX.

Av og til tenker jeg på hvorfor denne voksenpersonen sa dette til oss da vi var barn? Visste han noe som ikke andre visste? Senere fant jeg ut at han jobbet i transport og logistikk, og at dette sikkert var et tema som hadde kommet opp under et seminar eller lignende. Men kan tunnelen under bakken være løsningen på problemet og hvilke fordeler får vi med å legge deler eller all trafikk i bane under jorda?

Rensker lufta

Det er ingen tvil om at trafikken slipper ut mye CO2, men det er ikke så mange som snakker om forurensning lenger. Bilene har fått så gode rensesystemer at eksosen som kommer ut nesten er fullrensa. Dessuten kommer det flere og flere elektriske biler. Likevel kan det ikke være mulig at all forurensingen har blitt borte. Det er bare å se på miljøet rundt seg. Svevestøv fra dekk er jo en ting, men hva med alle salter, oljer og andre kjemikalier som slippes rett ut i naturen. Med et innfløkt veinett under oss slipper vi alt dette.

Bybildet blir forandret

Bybildet blir forandret

Det vil nok være masse kjøretøy på veiene i framtiden også. Men med hoveddelen av trafikken under bakken vil det så godt som være slutt på trafikkork og kaos. Man kan utvikle byene på en ny og bedre måte. Kanskje vil det bli plass til flere, eller kanskje flere vil velge å bo desentralisert. Man får plass til de viktige institusjonene og byene kan bli gågater med restauranter, boder og shops. Mye bedre dette enn å sakte, men sikkert nedbryte de gamle bygningene og kjente minnesmerkene.

Bedre for miljøet

Det er stort potensial når det gjelder å verne miljøet. Mange tror at miljøvern kun handler om CO2, men det er helt feil. CO2 er svært viktig, men for å få det til er vi nødt til å la naturen leve sitt liv. Det vil si å ikke ødelegge habitater og biologiske levevilkår. Det vil si å ikke ødelegge myrer og fauna for å bygge vei. Tunnelene må ha et avansert renseanlegg selv også, da biler kan dra med seg skit og søle fra verden over bakken. Det må være dreneringsrør som går langt ned i jordskorpa, slik disse partiklene ikke blandes i den friske lufta på overflaten.

Så kan Mr. Musk sitt utrolige prosjekt bli realitet? På en eller annen måte har jeg inntrykk av at han både har rett og kan få det til. Det er bare å se på hans mange andre prosjekter som har gjort han til verdens rikeste mann. Det er også et prov på at dersom man tør å drømme, så kan man få til det mest utrolige.