Utrolig utvikling over hele linjen

Teknologi og historie og utviklingen av den til morgendagens teknologi er et mega start tema. Det er så stort at det vil ta utrolig lang tid å komme seg gjennom det ved å skulle skrive mest og best mulig om tema. Det er rett og slett umulig, men jeg har allikevel valgt å se nærmere på tema. Historien er jo utviklingen av teknikker og verktøy som vi mennesker bruker. Dagens spørsmål er jo da bare hva er et verktøy i dag og hva var et verktøy i gamle dager. Forskjeller er det i hvert fall med historiens primitive tidsepoker og dagens høyteknologiske digitaliserte samfunn.

Umulig å forutsi

Umulig å forutsi

Dersom man skal ta for seg et spesifikt verktøy å følge det så langt det lar seg gjøre så kan jo bare det bli en lang historie. Og hva som blir morgendagens teknologi på nettopp dette verktøyet vet man jo egentlig ikke. Eller kanskje vet vi allerede hvilken vei det er i ferd med å gå, men hva som kommer etter dette igjen innover i fremtiden kan vi bare gjette på.La oss ta for en ting som vi kjenner veldig mye av historie og som sannsynligvis ikke kommer til å utvikle seg så veldig mye mer. Hjulet kjenner vi jo alle til, men det er ikke alle som kjenner til hvor gammelt hjulet er og hva det første hjulet var laget av!

Hjulet

Hjulet er gammelt – den saken er sikker. Og hjulet ansees å være en av de viktigste verktøyene som har blitt oppfunnet. Tenk deg situasjonen i dag dersom vi ikke hadde hatt noe hjul? Wow jeg blir redd bare ved å tenke på det! Men det første hjulet skal ha blitt oppfunnet for mer enn 4000 år før vi startet vår tidsregning. Men det er også de som påstår at hjulet er oppfunnet opp til tre ganger uavhengig av hverandre, og på helt ulike tider i historien. Sumer riket eller Mesopotamia i Persia, Kina og en plass i den vestlige verden er alle nevnt i historien som plasser hvor hjulet er oppfunnet. De første hjulene har også variert noe i materialet de er laget av. Det har vært både stein og tre. Og utover i bronsealderen kom det hjul med eiker. Det er vel første gang det er funnet noe som likner på de hjulene vi har i dag som ofte er med eiker på flere typer kjøretøy.

Hjulet

Og fra den gangen så har det jo vært en utrolig utvikling og vi har hjul i utrolig mange sammenhenger. Det er så mange hjul, tannhjul og trinser som benyttes i så mange sammenhenger i dag at det er umulig å liste de opp. Du kan jo selv tenke på alle de hjulene du kjenner til og da tenke på hvilken rivende utvikling det har vært fra det første hjulet i verden.

Men er det mulig å få noen ny utvikling i dette? Kan kanskje skje men jeg klarer ikke å se annet enn mindre justeringer. Så hva som er morgendagens teknologi her er ukjent selvfølgelig – i hvert fall for meg!